• Walter Planije

Kaj Elhorst benoemd tot stadsdichter Alphen

ALPHEN Castellum Eten & Drinken gonsde op vrijdag 8 september van proza en poëzie. Tijdens het eerste Open Podium van Stichting AlphenTaal waren 33 dichters en schrijvers bijeen. Het werd een literair feestje dat maandelijks wordt herhaald. Tijdens de avond benoemde wethouder cultuur, Kees van Velzen, Kaj Elhorst voor 1 jaar tot stadsdichter van de gemeente.

Roelf Scholma

"Er ontbreekt iets in Alphen." Van Velzen dacht aan een eerder koffiegesprek met schrijver, zanger, dichter, journalist en initiatiefnemer Kaj Elhorst. De veelzijdige Alphenaar had het gat in de Alphense culturele scene ontdekt. "Gouda heeft haar, waarom zouden wij hem niet hebben", hield Van Velzen zijn gehoor voor. "Alphen ontbeert een staddichter", concludeerden de cultuurwethouder en de veelzijdige Elhorst. "Poëzie, dichtwerk en proza, verhalen zonder rijm, over gebeurtenissen in de stad, raken de emotie van de inwoners op een andere manier dan verhalen van politici", bekende van Velzen die met het zelfstandig naamwoord 'stadsdichter' worstelde. "Hoe graag ik ook over de 100.000+ gemeente zou willen spreken als over de stad, ik word er veelvuldig door een vrouwelijke fractievoorzitter aan herinnerd dat we gewoon in een dorp wonen", sprak Van Velzen voordat hij Elhorst tot gemeentelijk stadsdichter verhief. De benoeming geldt voor 1 jaar, daarna volgt een evaluatie waaruit moet blijken of het stadsdichterschap van toegevoegde waarde is. "Ik weet niet of ik het moet noemen, maar toch doe ik het", twijfelde Van Velzen. "De benoeming is op vrijwillige basis, stadsdichterschap komt dus niet in aanmerking voor subsidie." De gemeente werd op één avond een literair podium en een stadsdichter rijker. Na de benoeming van Elhorst droeg de Goudse stadsdichteres Hanneke Leroux een sensuele ode op aan Gouda's Glorie, de stroopwafel, waarna verschillende aanwezigen uit eigen werk voordroegen.