• De locatie van de Alphense vrijmetselaarsloge: de oude schuilkerk te Zwammerdam

    Jurriaan Vilé

300 jaar vrijmetselarij - Open dagen in de Alphense Loge

24-09-2017, 23:30 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 14 oktober 2017, 14:00 tot zondag 15 oktober 2017, 16:00

Locatie:

Molenstraat 10, Alphen aan den Rijn
Alphense Loge "De Getande Rand", Remonstrantse schuilkerk Zwammerdam
Alphen aan den Rijn

In oktober 2017 bestaat de Vrijmetselarij 300 jaar. Toch weten veel mensen niet wat voor organisatie de vrijmetselarij is, en wat vrijmetselaren doen.

Oorsprong van de vrijmetselarij

De vrijmetselarij stamt uit de middeleeuwen, de tijd van de grote kathedralenbouw. De bouwmeesters daarvan hadden naast grote kennis van geometrie, ook kennis van andere vrije kunsten zoals filosofie, aardrijkskunde, sterrenkunde en muziek. Door de strenge religiën moest dit geheim gehouden worden.

In de renaissance staakte de bouw van grote kathedralen. De bouwmeesters bleven echter samenkomen als vrijmetselaren, nog steeds in het geheim. Pas na de tweede wereldoorlog is in Europa de vrijmetselarij minder gesloten geworden.

Het gedachtegoed van de vrijmetselarij

Een vrijmetselaar streeft ernaar de wereld een betere plaats te maken door zichzelf te verbeteren. De vrijmetselarij heeft zijn belangrijkste wortels in de klassieke filosofie, de verlichting en het humanisme. Zij gaat daarbij uit van een hoger beginsel, zonder daarbij een bepaalde godsinvulling te geven. Zij is daarmee geen kerk, en kent ook geen religieuze dogma's. De licht- en bouwsymboliek een belangrijke plaats in bij de verbetering van zichzelf en de wereld.

Vrijmetselarij in de huidige vorm en tijd

Vandaag de dag streeft de vrijmetselaar ernaar de wereld een betere plaats te maken door zichzelf te verbeteren. Dit doet hij door het opbrengen van respect voor de ander, luisteren naar de medemens, niet meteen oordelen, maar begrijpen. Het nastreven van oprechtheid, zorg en vertrouwen Deze zienswijze biedt in de huidige tijden van van secularisatie en individualisering een mooie middenweg voor mensen die meer betekenis en diepgang zoeken in hun leven.

Om hier nader kennis mee te kunnen maken en meer te weten te komen over de vrijmetselarij houden we twee infomiddagen met presentaties, elke presentatie start om 14:00 uur en duurt tot ca. 16:00 uur.

Kennis maken of geïnteresseerd?

Zaterdag de 14e gaat de presentatie over de geschiedenis van de vrijmetselarij, en zondag de 15e over het levensmysterie, en de rol van god en daarbinnen. De presentatie wordt gegeven door Ton de Kok, auteur en schrijver van twee boeken "Wat is god?-Filosofen & schrijvers op zoek" en "Wetenschappers en kunstenaars op zoek".

Deze presentaties houden we op onze loge-locatie, één van de oudste schuilkerken van Nederland te Zwammerdam. Tevens is hier een ingerichte Loge te zien waar wij uitleg over geven.