Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!

10-01-2018, 18:50 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 24 januari 2018, 14:00 tot 17:00

Locatie:

Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn
zalencentrum De Bron
Alphen aan den Rijn

Ouderenberaad Zuid-Holland Noord organiseert in samenwerking met de OSO Alphen aan de Rijn op woensdag 24 januari 2018 een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over dilemma's en vragen rondom de laatste levensjaren. Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?

In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt ervaringsdeskundigen en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse discussiepunten in te gaan.

Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen door te praten.

De middag is kosteloos. We hebben graag dat u zich tevoren aanmeldt. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: Ouderenberaad@lumc.nl of te bellen naar

071-5268489.

Heeft u van te voren al enkele vragen die u graag aan het forum zou willen stellen, dan kunt u deze doorgeven bij uw aanmelding.

Het programma:

14:00 uur Inloop, koffie/thee

14:15 uur Opening door middagvoorzitter

14:30 uur Inleiding mevr. Dr. D.P.Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC, over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren.

15:15 uur Pauze

15:30 uur Forum van deskundigen met medewerking van (60 min):

een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en recht, alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen. Het forum zal worden bevraagd door de dagvoorzitter.

16:30 uur Sluiting als open einde: Tot 17:00 uur gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die over het thema willen doorpraten.

Deze middag bent u van harte welkom. Wij hopen op een ruime opkomst en een waardige gedachtewisseling!