• Vluchteling wordt geholpen door een vrijwilliger

    VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Vluchtelingen zoeken hulp bij gezinshereniging

21-06-2018, 16:23 | Lezersnieuws | Yvonne

Michael is gevlucht uit Eritrea en probeert hier een nieuw leven op te bouwen. Zij gezin is echter nog in Eritrea en hij mist hen heel erg. Daardoor lukt het hem bijna niet om zich te concentreren en Nederlands te leren.

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat om hen te helpen bij het starten van deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Daarom begeleiden wij de gezinnen hierbij.

Twee jaar geleden stond de instroom van vluchtelingen in Europa hoog op de (politieke) agenda. Inmiddels is deze stroom door de Turkije-deal nagenoeg opgedroogd en zijn er andere onderwerpen die de aandacht vragen. Desondanks hebben de vluchtelingen die in onze gemeente zijn komen wonen, hulp en begeleiding nodig om in onze ingewikkelde samenleving de weg te vinden en te gaan deelnemen. Zij zijn voor hun integratie afhankelijk van Nederlanders die hen een warm hart toedragen, zo nu en dan van advies willen dienen en met hen de Nederlandse taal oefenen. Zou u de begeleider of maatje van één van hen willen worden?

VluchtelingenWerk is een vrijwilligersorganisatie die in 1979 is ontstaan op initiatief van verschillende kerken en politieke partijen. In Alphen aan den Rijn wordt de integratie begeleidt door Tom in de Buurt, maar voor hulp met vragen over verblijfsrecht en de aanvraag gezinshereniging kunnen vluchtelingen terecht bij een van de juridische spreekuren die VluchtelingenWerk in samenwerking met Tom in de Buurt verzorgt.

De aanvraag tot gezinshereniging betreft een juridische procedure die om een specifieke deskundigheid vraagt. VluchtelingenWerk leidt haar medewerkers zelf op. Voor de spreekuren in Alphen aan den Rijn zijn we nog op zoek naar vrijwillig Juridisch begeleiders.

Bent u bewogen met vluchtelingen, maar zou graag op een andere manier bij ons werk betrokken willen worden? Wij denken graag met u mee. Inmiddels zijn er in verschillende gemeenten vrijwilligers bij ons actief als maatschappelijk begeleider, vertaler, taalmaatje, gidsmaatje, administratief medewerker, receptiemedewerker, gastdocent, onderzoeker, etc. Waar mogelijk wordt samengewerkt met kerken en andere (vrijwilligers)organisaties.

Doe mee en meld u aan bij: Yvonne de Jong – ydejong@vluchtelingenwerk.nl

Bezoek voor meer informatie onze website: www.vluchtelingenwerk.nl