• Raymond Geertsen Fotografie
  • Raymond Geertsen Fotografie

Alphense Talkshow gaat over wonen

BOSKOOP Wegens een condoleance in de Boskoopse gemeenschap, wordt De Alphense Talkshow met een week uitgesteld van zaterdag 7 naar zaterdag 14 oktober en wordt van 16.00-17.00 uur gehouden in grandcafé de Hoek in Boskoop, Zijde 175. Inloop vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Alphense Talkshow wil de komende maanden de discussie aangaan over thema's die voor de verkiezingen belangrijk zijn. Daarbij staan echter niet de politici centraal, maar de burgers.

Tijdens deze discussiemiddagen komen opiniemakers en organisaties aan het woord, die aan het publiek gaan vertellen wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De Alphense politieke partijen worden wel nadrukkelijk uitgenodigd, maar alleen om in het publiek plaats te nemen.

Politieke partijen zijn momenteel vast en zeker al ver met het samenstellen van hun programma. Buiten de politieke wereld lijkt er vaak een beeld te zijn, dat dit gebeurt in de krochten van de achterkamertjes van de politieke partijen. Vanzelfsprekend is dit beeld onjuist en moet worden bijgesteld. Vrijwel alle partijen doen hun best om de wensen van hun achterban en mogelijke kiezers in het programma te verwerken. Toch is de realiteit weerbarstiger.

Deze keer gaat DAT over Ruimtelijke Ordening (RO) en Volkshuisvesting (VHV). Hoeveel Alphenaren komen er bij de komende jaren en waar moeten zij wonen? Wordt binnen- of buitenstedelijk groen opgeofferd voor woningen? Wil Alphen verder groeien of moet het? Welke strategie moet gevolgd worden bij het vinden van geschikte woonlocaties? Het zijn geen gemakkelijke vraagstukken. Elke oplossing heeft zo zijn eigen nadelen.

Wie er die zaterdag gasten aan tafel zijn en wie de muziek verzorgd, wordt nog bekend gemaakt via de website en de facebookpagina van De Alphense Talkshow.

Na afloop van de bijeenkomst op 14 oktober is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten. Op de site van van De Hoek staat een routebeschrijving naar de locatie: www.grandcafedehoek-boskoop.nl

Organisaties en personen die vinden dat ze bij dit thema: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting aan tafel horen te zitten kunnen daarvoor contact opnemen met de voorzitter van De Alphense Talkshow: Gerrit Willems via: e-mail: gwillems@gwillems.net