• Pixabay

Beraad over Leidse ijsbaan

ALPHEN Kan het collegebesluit om geen 683.000 euro aan de Leidse 333 m ijsbaan bij te dragen nog ongedaan worden gemaakt? Afgelopen donderdag besloot de raadscommissie de agendacommissie te vragen de bijdrage aan de Leidse ijsbaan als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad in oktober te zetten.

Roelf Scholma

De ijsverenigingen hadden op donderdag 4 oktober alles uit de kast gehaald om het gemeentebestuur te overtuigen dat men op het gemeentehuis echt verkeerd bezig was. Schaatscoryfee Mark Tuitert beet als lid van de Hoogmadese ijsvereniging de spits af. In zijn vlammend betoog en dat van de andere insprekers, voerden de argumenten voor deelname aan Alphen en beheerste emotie de boventonen. De gemeentelijke investering was volgens alle insprekers een bijdrage aan de toekomst van de jeugd, erkenning van de vele vrijwilligers en een bijdrage aan de fysieke gezondheid van jong en oud. En als kers op de taart werd beargumenteerd dat het ook een investering in toptalent is van een sport die Nederlanders, jong en oud, in het DNA zit.

Beter Alphen bleek voorstander van het collegebesluit. Wil Verschuur stelde de insprekers voor de keuze van investeren in een ijsbaan of investeren in de zorg. De insprekers waren voorbereid en betoogden dat investeren in de ijsbaan gelijk staat met investeren in gezonde beweging die op zijn beurt bijdraagt aan beheersing van de zorgkosten voor jong en oud. Het verzoek van Henk Goes (PvdA) om de ijsbaan als bespreekstuk op komende gemeenteraad te zetten werd door de commissie overgenomen. Commissievoorzitter Mark Vermeulen (CDA) kon dit niet toezeggen omdat de agendacommissie hier over beslist, maar beloofde de aanwezigen dat hij zijn uiterste best zou doen.