• Pixabay

Bijstelling jeugdbudget mogelijk strijdig met regels EU

ALPHEN Kan Go! voor Jeugd, vanaf 2018 verantwoordelijk voor de jeugdhulp van 0- tot 18-jarigen, zijn werk voor het afgesproken budget uitvoeren? Moet de gemeente het mogelijke budgettekort gaan aanvullen? Verantwoordelijk wethouder Han de Jager moet zich hierover in commissies en tijdens gemeenteraadsvergaderingen verantwoorden.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering deden oppositie en coalitie in twee afzonderlijke amendementen voorstellen die moeten voorkomen dat 0- tot 18-jarigen in de gemeentes Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop de dupe zijn en worden van een „al dan niet onderbouwd experiment en gemeentelijke ambities zoals de rekenkamercommissie in haar rapport aangeeft”, stelt de oppositie. De coalitie stelt in haar amendement dat het contract dat met Go! voor Jeugd „op basis van objectieve criteria”, is gesloten en stelt: „Dat het daarom voorbarig is het budget te heroverwegen.”

De oppositie waarschuwde dat bijstelling van het budget naar boven of naar beneden strijdig is met de Europese aanbestedingsregels en dat de gemeente door afgewezen inschrijvers opnieuw voor de rechter zou kunnen worden gedaagd. Wethouder de Jager zag kans om oppositie en coalitie op een lijn te brengen met zijn vraag of beide amendementen die „in detail verschillen”, niet in elkaar konden worden geschoven. Na een schorsing van 15 minuten bood de raad 1 amendement aan dat door het college werd overgenomen.