Coalitie behoudt meerderheid

ALPHEN Met het ontslag van Hoekstra trok de VVD zich terug uit de coalitie en verloor de coalitie in de raad de meerderheid. CDA, Nieuw Elan, D66, en ChristenUnie moesten op zoek naar steun van andere fracties om de meerderheid in de raad te behouden. Die steun werd gevonden bij de fracties van GroenLinks en de SGP. 'De vier coalitiepartijen CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt met GroenLinks en SGP over steun voor de resterende zeven maanden van deze bestuursperiode', zeggen coalitie en de gedoogpartners in een gezamenlijke verklaring. Met 24 van de 39 zetels is de coalitiemeerderheid tot aan de verkiezingen in maart 2018 gewaarborgd. De stabiliteit in de coalitie is weergekeerd stellen de partners: 'Voor bestuurlijke slagkracht is het goed om voor beleidsvoorstellen uit te kunnen gaan van een meerderheid in de gemeenteraad. Voor de samenwerking met organisaties en bewoners is stabiliteit van bestuur en een betrouwbare overheid belangrijk. Het bestuur is niet bezig voor zichzelf, maar voor de samenleving.'