• Walter Planije
  • Walter Planije

Collegetour Erik Akerboom bijzonder geslaagd

ALPHEN De entree van het Ashramcollege kleurt zwart geel. Politieagenten leggen de leerlingen alles uit over politiewerk. Een forensisch team laat de leerlingen via Virtual Reality (VR) brillen een kijkje nemen op een geënsceneerde plaats delict. Bumper, 5 maanden jong, politiehond in opleiding vindt alles interessant, snuffelt aan handen, laat zich aaien. Bij de opening van de nationale week van de veiligheid, ontdekken de leerlingen wat het betekent om de veiligheid in hun leefomgeving te bewaren.

Roelf Scholma

Teamleider Ronald de Rooij vertelt dat het Ashram investeert in de veiligheid van leerlingen en docenten. "Veiligheid komt niet vanzelf." Maatschappelijke problemen zoals pesten, alcohol en drugs zijn de problemen waar scholen mee worden geconfronteerd. Het Ashram zette zich in voor het behalen van het veiligheidscertificaat dat eind augustus door burgemeester Liesbeth Spies werd uitgereikt. Zijn daarmee alle problemen opgelost? "Nee", zegt De Rooij. Structureel zijn de meeste problemen bespreekbaar zowel met de leerlingen, de ouders en de docenten. "Door problemen te signaleren en bespreekbaar te maken blijven ze meestal beheersbaar", legt De Rooij uit. "Leerlingen, en ouders vragen om een veilige schoolomgeving. Aan die vraag willen wij, als team in samenwerking met leerlingen, ouders en met de medewerking van de wijk- en schoolagent, voldoen."

"Dit is zulk leuk en zinvol werk." Schoolagent Yvonne Lagerweij straalt trots uit als zij over haar werk vertelt. "De schoolagent is de verbinding tussen de school en politie." In tijden van cyberpesten, sexting, drugs en alcoholgebruik door jongeren is vroeg signalering en het aanspreken van jongeren om hen bewust te maken van de grenzen, een belangrijke manier om ontsporingen te voorkomen. Het belangrijkste 'wapen' van Lagerweij zijn haar verbale vaardigheden. "Soms word ik ook wel moe van het respectloos gedrag van jongeren die je voortdurend uitdagen om je zelfbeheersing te verliezen terwijl ze je staan te filmen met hun mobieltjes. Voor je het weet circuleert er een filmpje over jouw rond op facebook of You Tube." Grenzen stellen door politieagenten blijkt allang niet meer zo geaccepteerd als vaak wordt gedacht. "De samenleving is veranderd", stelt Lagerweij nuchter vast.

"Hij is er", kondigt een van de docenten aan. Als de korpschef van de Nationale politie, Erik Akerboom (56) de aula binnenloopt stijgt een enthousiast applaus op. "Ik krijg niet vaak applaus, gelukkig nu wel." Akerboom weet de leerlingen direct aan zich te binden. In de aandachtige stilte van de aula kan men een speld horen donderen. "Hebben jullie vragen?" Het blijkt een overbodige vraag. Verspreid over de aula vliegen vingers omhoog. "Wat vindt u van de bezuinigingen op defensie?" Akerboom beantwoordt de vraag achter de vraag. "Heb je ook een ingewikkelde vraag?" Hij komt op voor de veiligheid van 'zijn' mensen, hij hoopt en verwacht dat het nieuwe kabinet voldoende geld beschikbaar stelt voor de veiligheid van de politiemensen. De vragen die de leerlingen op Akerboom afvuren gaan over etnisch profileren, over de ontwikkeling van het politiewerk in de toekomst, het salaris van politieagenten, het gebruik van de taser, maar ook wat hij van de 'sleepwet' vindt. Een uur vliegt voorbij. Na afloop van zijn gastcollege vormt zich een lange rij van leerlingen die hem allemaal nog een 'laatste' vraag willen stellen. De gastles van Erik Akerboom, eindbaas van de nationale politie laat zich in twee woorden vastleggen: Bijzonder geslaagd.