• Walter Planije

Commotie rond verkeersontsluiting Máximabrug

ALPHEN Het verkiezingsprogramma van Nieuw Elan zorgt voor politieke opwinding. Niet alleen in het Alphense, ook in buurgemeente Kaag en Braassem bracht het de gemoederen in beroering. ,,Nee, dit is geen verkiezingsstunt, dat maken de media ervan, waarvoor dank. Wij brengen niets nieuws naar buiten in ons verkiezingsprogramma", zegt fractievoorzitter Nieuw Elan Andre de Jeu op de dag dat de dagbladen melden dat de gemeente Alphen aan den Rijn een ontsluitingsweg wil om verkeer vanaf de Máximabrug, via de N446 aansluiting te laten vinden met de A4.

Roelf Scholma

,,Niets nieuws onder de zon. Dit stond in de vorige raadsperiode ook in ons verkiezingsprogramma. Nieuw Elan wilde voor de fusie zelfs tegen de bouw van de Máximabrug stemmen als er alleen een kleine bypass zou komen zonder een grote bypass. Zonder grote bypass geen Máximabrug was en is ons standpunt. Als wij na de verkiezingen in de coalitie komen, zal een onderzoek naar de aanleg van de ontsluitingsweg een van de onderhandelingspunten zijn", aldus De Jeu die alle commotie als vrije publiciteit voor het verkiezingsprogramma van Nieuw Elan beschouwt.

Tegelijkertijd verschijnen op social media berichten dat Nieuw Elan belang zou hebben bij de aanleg van de ontsluitingsweg vanwege oneigenlijke grondspeculaties. ,,Onzin," zegt De Jeu geïrriteerd: ,,Die verhalen doen al heel lang de ronde. De SP heeft de verdachtmakingen onderzocht en halverwege deze raadsperiode, in debat met de raadsfracties en wethouder Gerard van As over belangen van grondhandelaren en nut en noodzaak van bouwen in de Gnephoek, laten weten dat de verdachtmakingen nergens op konden worden gebaseerd. Dat zou toch voldoende moeten zijn", zegt De Jeu na het ophalen van deze episode uit het dossier Máximabrug. SP-fractievoorzitter Harre van de Nat bevestigt en nuanceert de woorden van De Jeu. ,,De SP is erin gedoken en heeft mensen gesproken die overtuigd waren, en zijn, van oneigenlijke grondspeculaties in de Gnephoek. Niet gek dat men dat denkt want, is het niet opmerkelijk dat de Gnephoek de enige polder in dit deel van het Groene Hart is waarvan alle grond in handen van projectontwikkelaars is?" Ondanks de aanhoudende geruchtenstroom heeft niemand de SP onweerlegbaar bewijs kunnen leveren dat Nieuw Elan hier de hand in heeft gehad, luidt Van der Nat's samengevatte toelichting.

De commotie over het standpunt dat Nieuw Elan over de verkeersontsluiting begrijpt De Jeu niet helemaal. ,,Ik snap de emotie over de aanleg van een weg door het Groene Hart, maar waarom de politiek in Kaag en Braassem het in dit stadium al op de politieke agenda zet?" De Jeu benadrukt dat Nieuw Elan vraagt de door de partij voorgestelde variant goed te onderzoeken en legt nogmaals uit dat goed overleg met alle betrokken partijen de enig juiste voorwaarde is om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. ,,Ja, dus ook met de politiek en andere betrokken partijen in Alphen en Kaag en Braassem."