• Ruim honderd vertegenwoordigers van organisaties en geïnteresseerde burgers wonen de conferentie bij.

    Walter Planije

Conferentie over lokale woningmarkt

ALPHEN Op initiatief van wethouder Gerard van As (wonen) vond maandag 5 november een conferentie over de woningbouwproblematiek in de gemeente Alphen plaats. Doel van de conferentie was samen met bouwsectorkenners oplossingen vinden voor het dreigende overkoken van de lokale woningmarkt.

Ruud Mooy

Ruim honderd vertegenwoordigers van woningcorporaties, huurders, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, politiek en geïnteresseerde burgers namen in het stadhuis deel aan de discussies.

Gerard van As schetste de zorg- en aandachtspunten op de Alphense woningmarkt. ,,Stijgende prijzen, veel gegadigden voor weinig woningen, oplopende druk op de sociale woningmarkt met lange wachttijden (circa 7 jaar), integreren statushouders en de noodzaak van uitbreiden naar de stadsranden." De wethouder noemt in dit verband ook de nieuwe bibliotheek en de drie nieuwe leerparken: ,,Het wordt niet makkelijker en als Alphen moeten wij vaststellen wat wij willen. Ik hoop dat uit de brainstormsessies bruikbare ideeën komen ter leniging van de spanning op de woonmarkt." Dagvoorzitter Marnix Groenland (gemeente) voegde daar enkele to do zaken aan toe: zoektocht naar bouwlocaties, samenwerking met provincie, ministerie van BZK en woningcorporaties, duiding van meerdere doelgroepen.

Gastspreker Joop de Boer van Golfstromen stelde in een bijna filosofisch betoog dat de toekomst van de woningsector nauw verbonden is aan wat voor gemeente Alphen wil zijn. Hij beschreef meerdere stads- en woonvormen elders in de wereld. Voor Alphen zag hij de keuze: 'Een stad in het hart van een metropool' (nieuwe woonvormen) of 'Een plaats in het Middelland' (zoals nu).

Na deze inleidingen konden de bezoekers ieder kiezen voor deelname aan twee discussiesessies over onderwerpen met titels: 'Elke woning moet raak zijn', 'Versnellingslab' en 'Pressurecooker/De sociale opgave'.

Bij het onderwerp 'Elke woning moet raak zijn' discussieerden de aanwezigen, voortbordurend op het verhaal van Joop de Boer, over wat voor gemeente Alphen zou moeten zijn en wat voor woningen voor welke doelgroepen gebouwd moeten worden. De meeste deelnemers zien Alphen als een plaats in het Middenland maar wel met een vernieuwende mix van doelgroepen bijvoorbeeld jong en oud.

Onder leiding van Suzanne Knipp van Woonforte werd het gebrek aan doorstroming en scheef wonen op de sociale woningmarkt besproken. Zij stelde enkele oplossingmethoden aan de orde: toevoegen 500 woningen, een nieuw segment (kleine woningen) voor starters en het verhogen van de dynamiek in de verhuisketen onder andere doorstroming ouderen.

Remmende factoren voor een snelle toevoeging aan het woningbestand passeerden de revue in het zogenaamde 'Versnellingslab'. Genoemd werden onder andere: gebrek aan vaklieden, inconsequent beleid overheden, te strakke bestemmingsplannen, lange procedures, stijgende bouwkosten en 'stenen versus groen' discussies. ,,Het slechten van deze drempels is de oplossing." Nadere analyse van alles wat gezegd is, biedt de wethouder mogelijk bijdragen aan probleemoplossing in de bouwsector.