• Walter Planije

Duurzaamheidspenning blijkt bewustwordingscampagne

ALPHEN Arie van der Schoor, docent aan het Wellantcollege in Boskoop, mocht dinsdag 10 oktober de gemeentelijke Duurzaamheidspenning uit handen van wethouder Ed de Leest in ontvangst nemen. Ad Faasse, oprichter en bestuurslid van de coöperatie Groene Hart Energie en Joost van Berckel, organisator van de dag van de duurzaamheid op basisschool De Wereldwijzer, kregen de tweede en derde prijs.

Roelf Scholma

Een deskundige jury onder voorzitterschap van Erik van Zuylen nomineerde drie van de 14 gegadigden voor de gemeentelijke Duurzaamheidspenning. Inwoners van de gemeente konden hun stem op een van de genomineerden uitbrengen. 437 inwoners van de 100.000+ gemeente brachten hun stem uit. Winnaar van deze publieksjury werd Arie van de Schoor initiatiefnemer van De Veenmol, een natuurtuin waar duurzaamheid en biodiversiteit hand in hand gaan. De duurzaamheidsprojecten van Ad Faasse dragen belangrijk bij aan de energie transitiedoelstellingen van Rijk, Provincie en de gemeente. Derde prijswinnaar Joost van Berckel zet zich in voor bewustwording van consumenten als producenten. Hij bindt de strijd aan met zwerfafval. Zijn inzet levert onder andere een bijdrage aan het voorkomen dat plastic in de natuur terecht komt. "Uiteindelijk valt plastic in korreltjes uiteen. Als die korreltjes in zee komen, belanden ze ook in vissenmagen." Duidelijker kan het basisprincipe van circulaire economie niet worden beschreven. Dat ons lichaam niet op de vertering 'geplastificeerde vis' is ingesteld, kan iedereen begrijpen. Van Berckel zet zich daarom ook in voor bewustwording van consumenten over de schadelijke effecten van plastic verpakkingsmaterialen. Hij richt zich daarbij met zijn project op kinderen als de consumenten van de toekomst. Die maken op hun beurt producenten ervan bewust dat ontwikkeling van natuurlijk afbreekbare verpakkingsmaterialen een duurzame bijdrage is aan een duurzaam milieu en een verantwoord leefklimaat. Arie van der Schoor, Ad Faase en Joost van Berckel gaan de geschiedenis in als eerste winnaars van de bewustwordingscampagne die de Duurzaamheidspenning 2017 in werkelijkheid blijkt te zijn.