Gezinsviering in Bonifaciuskerk

ALPHEN In de RK Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan, wordt zondag 12 november om 11.00 uur een gezinsviering gehouden met als thema Sint Maarten.

Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Kinderen gaan langs de deuren, zingen liedjes en krijgen misschien wel een snoepje. Of gaan de gedachten bij Sint Maarten nu meer naar het eiland dat verwoest is door de orkaan?

Op 12 november om 11.00 uur wordt in de kerk gepraat over geven en delen. De goochelaar laat zien hoe er met geld getoverd kan worden. Eveneens wordt verteld over de ridder die zijn mantel deelde en over de vrouw die bij de tempel maar 1 cent gaf.

En er is aandacht voor de mensen op het eiland Sint Maarten. Wie nog kleding heeft die niet meer past maar nog goed is, kan die meenemen naar de viering. De kleding gaat naar de kledingbank.

Iedereen is welkom. De jongste bezoekers gaan tijdens een gedeelte van de kerkviering knutselen en nadenken over wat zij makkelijk kunnen delen en wat moeilijker is om te delen.

Informatie: www.heiligethomas.nl