• cara yuan

'Het keurmerk kringloopbedrijven is de kroon op ons werk'

ALPHEN Op woensdag 8 november heeft de Alphense Kringloopwinkel aan de Energieweg het keurmerk van de landelijke branchevereniging ontvangen. Samen met Ton Doppenberg, voorzitter van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), onthulde burgemeester Liesbeth Spies het bijbehorende schildje.

Marieke Roggeveen

Het keurmerk kringloopbedrijven® is een initiatief van BKN met als doel voor de consument inzichtelijk te maken welke kringloopbedrijven op een professionele, veilige en verantwoorde manier met mensen en producten omgaan.

GARANT Pas als een kringloopbedrijf geslaagd is voor de audit, een stevig examen waarbij twee auditoren kritisch kijken of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals gesteld in keurmerk kringloopbedrijven®, mag een kringloopbedrijf het keurmerk dragen. Het keurmerk staat onder meer garant voor een zorgvuldige en respectvolle behandeling van de materialen, maximaal gebruik van alles wat wordt ingeleverd en een goede bestemming voor elke uitgegeven euro.

KROON Jolanda Neijman, staffunctionaris Stichting Kringloop Alphen, vertelt dat tweedehands 'hip' is. "Er komen steeds meer kringloopwinkels bij, ook winkels die zich richten op het maken van winst. Onze kringloopwinkel richt zich op mens, milieu en maatschappij. Ten aanzien van het milieu nemen wij de verantwoordelijkheid om afgedankte goederen een tweede leven te geven en om niet verkochte goederen op een verantwoorde manier te verwerken. Daarnaast bieden wij werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. Het keurmerk maakt dit zichtbaar. Als team zijn wij hier heel trots op. Wij weten dat we als bedrijf goed bezig zijn en als je dit dan extern laat toetsen en je krijgt het keurmerk dan is dat de kroon op ons werk."

Het keurmerkschildje, bevestigd op een groot bord met daarop alle bijzonderheden, zal op een mooie opvallende plek in de Alphense Kringloopwinkel worden opgehangen.