• google maps

Interpellatiedebat loopt met sisser af

ALPHEN De laatste gemeenteraad voor het zomerreces op donderdag 12 juli dreigde spannend te worden. De VVD-fractie had een interpellatiedebat aangevraagd. De fractie riep daarmee wethouder Han de Jager ter verantwoording. Een interpellatie is een zwaar middel dat vooral in de Tweede Kamer wordt ingezet om bij het kabinet een verantwoordingsdebat af te dwingen.

Roelf Scholma De VVD-fractie had om interpellatie gevraagd omdat de fractie de wachttijden in de Jeugdzorg „onacceptabel", vond. Wethouder De Jager had tijdens de gemeenteraad op 28 juni aangegeven zich niet in de door de VVD geschetste situatie te herkennen. Dat was de VVD-fractie in het verkeerde keelgat geschoten bleek tijdens de raadsvergadering op 12 juli. Opmerkelijk was dat de gemeenteraad eigenlijk geen zin had in het debat, maar de VVD toch steunde in het verzoek. De VVD ging vol in de aanval. De Jager beantwoordde alle verwijten en aantijgingen zeer gedetailleerd en uitgebreid. Een tactiek die zijn vruchten afwierp, temeer omdat gemeenteraadsvoorzitter Liesbeth Spies het interpellatiedebat, met goedvinden van de raad, als een van de laatste agendapunten had ingevoegd. Non-verbaal communiceerde de raad dat de wethouder wel wat meer tempo mocht maken, maar de fracties gaven geen inhoudelijke steun aan de VVD. Zij maakten zich wel zorgen om de wachtlijsten, maar onderschreven het argument van De Jager dat 'Go voor Jeugd', het consortium dat verantwoordelijk is voor de uitvoering, pas 6 maanden bezig is aan zijn zware taak. „Dan kunnen geen wonderen worden verwacht", luidde het algemene commentaar. Het antwoord op de vraag of de sterk verjongde VVD-fractie over voldoende dossierkennis beschikte, bleef onbeantwoord. De fracties gaven aan vertrouwen te hebben in de wethouder vanwege zijn betrokkenheid op dit dossier. Hoewel de VVD wel een punt scoorde met de constatering dat structurele beleidsuitvoering de voorkeur verdient boven incidentbestrijding van een betrokken wethouder, wilde of kon de fractie getalsmatig ook niet aantonen of het bij hun kwalificering 'onacceptabel' ging om incidenten of om structurele misstanden. Wethouder De Jager kwam nergens in het debat in de gevarenzone, ook volgde geen motie waaruit De Jager zijn conclusies had moeten trekken. Het debat liep met een sisser af. Een veel gehoorde vraag tijdens de nazit was, waarom de VVD de interpellatie had aangevraagd; voor eigen profilering of in het belang van de doelgroep?