• De lijsttrekkers krijgen in Castellum nog een laatste kans om hun overtuiging kenbaar te maken aan de toehoorders.

    Walter Planije

Laatste lijsttrekkersdebat voor verkiezingen

ALPHEN ,,Jullie zijn elf kanjers", complimenteerde burgemeester Liesbeth Spies de elf lijsttrekkers na hun laatste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het publiek in de Rabozaal van het Castellumtheater had zij een duidelijke boodschap: ,,Ga stemmen en neem anderen mee. Maak er een feestje van!"

Rijk Huisman

Aan de hand van een aantal stellingen over de sociale agenda, wonen en bereikbaarheid probeerde gespreksleider Inge Diepman de discussies op gang te krijgen. Zo legde zij onder meer vraag voor: ,,Moeten de dorpsraden een eigen budget krijgen of juist niet?" Zonder het onderwerp uit te diepen en de discussie echt aan te gaan, werd wel een aantal aspecten benoemd. De kernen soms kleiner dan de grootste wijk van Alphen, waar ook geen wijkraad is en wie zitten er dan in een wijkraad? De gemeenteraad is gekozen, de wijkraad niet. Eerst met een goed plan komen, dan geld geven, was ook een van de reacties.

BIJSTAND Over de invulling van de Participatiewet kan ook heel verschillend worden gedacht. Moet je iemand die in de bijstand zit tot een tegenprestatie verplichten, zoals vrijwilligerswerk, of is dat mensonterend? Stimuleren om een tegenprestatie te leveren leek voor meerdere partijen toch wel haalbaar. Is het schoolzwemmen de verantwoordelijkheid van de gemeente, hoort het leren zwemmen bij de taken van de ouders of is het, als een vorm van bewegen, een taak voor het onderwijs? Op het moment dat het publiek de gelegenheid kreeg om vragen te stellen werd daar geen gebruik van gemaakt.

WONEN Hoewel het sociaal domein een relevant deel van de gemeentebegroting opslokt kwamen de tongen van de fractieleiders pas goed los toen het over wonen en bereikbaarheid ging.

Het standpunt dat er in de afgelopen jaren te weinig is gebouwd in Zwammerdam en Aarlanderveen stond nauwelijks ter discussie, maar hoe los je dit probleem nu op? In Alphen is mondjesmaat wel gebouwd, maar te weinig en te duur. En als er gebouwd gaat worden moet dat dan in Alphen, in de kernen, allebei, in de polder of is er nog plek in de bebouwde kom van Alphen?

De waarschuwing dat projectontwikkelaars zitten te wachten tot zij groen licht krijgen om in de Gnephoek te bouwen, liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

Moet je nu volop bouwen en over een kleine 20 jaar leegstand creëren? De geboortegolf van na 1945 blijft immers niet zonder gevolgen. Over het idee om 1,5 uur gratis te parkeren in het centrum kan verschillend kan worden gedacht, al was het maar om te zeggen dat iemand die in het centrum woont zich hierdoor benadeeld kan voelen. Moet de tunnel in Hazerswoude-Dorp, om het centrum te ontlasten, er wel of niet komen? Het meeste verkeer dat door het dorp rijdt is geen bestemmingsverkeer en zou er niet moeten komen, laat een van de sprekers weten. Gespreksleider Diepman realiseerde zich dat met name Wil Verschuur tijdens de debatten voor de komische noot had gezorgd en bood haar de gelegenheid om de avond in stijl af te sluiten.