Laatste raadsvergadering in ontspannen sfeer

ALPHEN De laatste inhoudelijke raadsvergadering in de raadsperiode 2014 – 2018 kenmerkte zich door een opmerkelijke eensgezindheid. Op donderdag 15 maart kon voorzitter Liesbeth Spies de vergadering al na 47 minuten sluiten.

Roelf Scholma

Tot veler verbazing werd Maurice Piette op deze laatste raadsvergadering als raadslid voor de VVD geïnstalleerd. ,,Waarom installatie van een nieuw raadslid? Omdat de kieswet het voorschrijft", lichtte VVD-fractievoorzitter Robert Prins toe. ,,Ja het kon weleens mijn eerste en laatste optreden als raadslid zijn", erkende Piette. Of dit zijn eerste en tevens laatste optreden als gemeenteraadslid voor de VVD was, zal 21 maart blijken want Piette staat op een verkiesbare plaats. Tijdens zijn maidenspeech werd hij, tegen de regel in, geïnterrumpeerd door de stem van Lilian Marijnissen die uit het mobieltje van PvdA-collega Henk Goes schalde. ,,Maar hij is niet blond", luidde de repliek op het incident dat tot hilariteit in de raadszaal leidde. Het voorval schetste de ontspanning die er deze laatste vergadering heerste. De twee bespreekstukken vroegen minder dan een kwartier behandeltijd. In no-time werden de parkeerverordening en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Koudekerk aan den Rijn vastgesteld. Dit keer waren de hamerstukken echte hamerstukken die met een enkele stemverklaring konden worden vastgesteld. Tijdens de nazit bleek dat de raadsleden vooral bezig waren met de naderende verkiezingen en de door hen verwachte zetelverdeling.