Masterplan Archeon aangenomen

ALPHEN De kogel is door de kerk. De gemeenteraad stemde 25 januari in met het masterplan Archeon. Het gemeentebestuur stelt 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de weg tussen Burggooi en de Goudse Schouw. Ook wordt de entree verlegd waardoor ruimte ontstaat voor de bouw van het Romeins scheepvaartmuseum, komt er meer en betere parkeergelegenheid, kunnen voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer het Archeon straks veiliger bereiken. Hoewel de raad unaniem voor het masterplan stemde, klonken naast jubelklanken ook bedenkingen in de voorafgaande bespreking. „Rare constructie", vond Beter Alphen. „De grond blijft eigendom van de ontwikkelaar", stelde fractievoorzitter Wil Verschuur vast. De PvdA pleitte voor meer zekerheid voor de volkstuinders voor wie de effecten van het masterplan zeker merkbaar zullen zijn. De SP adviseerde het college om tafel te gaan met Arriva. „Dan zijn park en museum in de toekomst ook met de bus bereikbaar", luidde het betoog van fractievoorzitter Harrie van der Nat. Ook drongen verschillende fracties er bij het college op aan om Rijk en Provincie te benaderen voor financiële steun. De klank van het debat was positief, de uitkomst van de stemming was een unanieme aanname van het masterplan Archeon.