• De leerlingen hebben veel vragen als Marvin Kuipers vertelt over zijn uitzending naar Mali

    Rob Langerak

'Mooi dat wij Mali helpen'

ALPHEN Leerlingen uit de groepen 6 en 7 van de P.C. Basisschool De Mare kregen woensdagmorgen 30 mei bijzonder bezoek. De Alphense reserveofficier Marvin Kuipers vertelde daar over zijn uitzending naar Mali in 2017.

Rob Langerak

Kuipers vertelt dat hij al eerder op (vredes)missie in Libanon (1981) en Bosnië (2011) is geweest. Zijn uitzending naar Mali begin 2017 was zijn laatste. "Dat heb ik mijn vrouw beloofd. Zelf zou ik nog wel willen, want het is heel speciaal."

Gestoken in een camouflagepak laat de majoor de kinderen zien waar Mali ligt en vertelt dat het Afrikaanse land evenveel inwoners heeft als Nederland, maar wel dertig keer zo groot is. "In het zuiden is het een jungle en in het noorden is het één grote zandbak. We zaten bij de stad Gao (86.000 inwoners). Daar zijn bijna geen bomen en is het heel heet, wel 55 graden." Al pratend stapt Kuipers op een meisje af, tilt haar op en zegt dat zijn bepakking tweemaal woog als deze Mariska. "Soms dronk ik op een dag wel 15 liter water zonder te hoeven plassen."

Nederlandse militairen zijn daar niet zijn om te vechten, maar om informatie te verzamelen over gewapende groeperingen en bermbommen. De Nederlanders ontwikkelden een programma om de bevolking uitleg te geven over het gevaar van bermbommen en niet ontplofte munitie en het belang om deze te melden. "Mali is arm en een bron van terrorisme. Bermbommen zijn vaak gericht tegen konvooien van de VN. Onder de burgers vallen zelden slachtoffers tot aan een aanslag op een passagiersbus. Daarom proberen wij de bewoners bewust te maken van de gevaren en ons via een hotline te melden waar bermbommen liggen. Dat is niet makkelijk, want de helft kan niet lezen en behalve Frans spreken de mensen daar meerdere lokale talen. Er ging dus altijd een tolk mee en meestal stond er bij gesprekken meteen een grote groep mensen om je heen."

Ook lokale radiostations worden ingeschakeld. Op drukbezochte plaatsen, zoals de markt en de haven en bij busmaatschappijen worden posters (met tekst en herkenbare beeldtaal) uitgedeeld. "Ik was daarom heel blij dat een dag na het uitdelen van de posters bij busmaatschappij al een melding binnenkwam: We hebben er één."

VRAGEN De leerlingen stellen tussendoor volop vragen. Thijn wil graag weten bij welk legeronderdeel Kuipers hoort, want zijn opa heeft bij de Limburgse Jagers gezeten en heeft daar nog veel spullen van.

De majoor toont zijn baret en vertelt dat het embleem daarop van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso is. Na afloop vertelt Thijn dat ook zijn andere opa in het leger is geweest en zijn vader ook bij Defensie werkt en al eens op missie is geweest. "Ik wil zelf ook het leger in en vond dit heel leuk, want ik wist helemaal niet dat er oorlog is in Mali en dat er verschillende soorten bermbommen zijn."

Ook Joas is na afloop onder de indruk. "Ik wist niet dat bermbommen bestaan, maar die meneer heeft het goed uitgelegd."

Ook Amal vindt het heel interessant: "Ik wist er helemaal niet zoveel van. Mooi dat Nederland de mensen in Mali helpt en de mensen daar leert om te bellen als ze een bermbom tegenkomen."