• De besturen van Morgenwijzer en Junis Kinderopvang werken samen aan de realisatie van een IKC.

    Eigen foto

Morgenwijzer en Junis Kinderopvang slaan de handen ineen

ALPHEN Organisatie voor basisonderwijs in Alphen aan den Rijn Morgenwijzer en Junis Kinderopvang werken samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind van 0 tot 13 jaar. In 2017 hebben deze organisaties samen met SCOPE scholengroep het document 'Op één lijn' aan de gemeente overhandigd. ,,Hierin benoemen we dat de snel veranderende wereld vraagt om een goede voorbereiding op de toekomst, voor ouders en kinderen. Als onderwijs- en kinderopvangorganisaties investeren wij in de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) in Alphen aan den Rijn", melden de organisaties.

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team vanuit één pedagogische visie.

Morgenwijzer en Junis bouwen met elkaar aan een omgeving die optimale ontwikkelingskansen biedt aan kinderen tot 13 jaar. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en andere samenwerkingspartners in sport, cultuur en zorg zoeken samen naar de juiste begeleidingsvorm voor elk kind, gericht op brede ontwikkeling (doorgaande ontwikkelingslijn).

MORGEN ANDERS Kinderdagverblijf Tierlantijn, basisschool Het Startblok en BSO de Flierefluiters is zo'n plek waar wordt nagedacht over een gezamenlijk concept waarin kinderopvang en onderwijs samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen tot 13 jaar. Een IKC waar kinderen zich breed kunnen ontplooien, gericht op talentontwikkeling, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Een nieuwe vorm waarbij we het 'morgen anders' doen.

Het streven is om dit nieuwe IKC in de zomer van 2020 te openen en verder te ontwikkelen. Kinderen beginnen met een vernieuwde vorm van onderwijs en opvang. Zij gaan straks drie lange dagen naar het IKC van 08.30 tot 17.00 uur en twee kortere dagen, eventueel kan dit verlengd worden tot 19.00 uur. Onderwijs en opvang lopen deze dagen volledig in elkaar over. De lessen vanuit het onderwijs worden afgewisseld met opvang, sport en cultuur. Er wordt vanuit één visie samengewerkt. Kinderen die nu al op Basisschool Het Startblok zitten, maken de basisschool af in de huidige onderwijsvorm. Voor hen verandert er niets.

Het IKC is vijf dagen in de week geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur.

De komende maanden wordt verder vorm gegeven aan de gedachte van het IKC. Bij dit proces worden behalve medewerkers ook ouders en kinderen betrokken en gevraagd om mee te denken aan het vormgeven van de nieuwe organisatie en mee te denken over een nieuwe naam.