• Gemeente Alphen

Nieuwe inwoners sluiten participatieverklaringstraject af

ALPHEN Afgelopen vrijdag was de officiële ondertekening door nieuwe inwoners uit het buitenland die het participatieverklaringstraject hebben doorlopen. Wethouder Han de Jager reikte de certificaten uit.

Nieuwe inwoners uit het buitenland die in gemeente Alphen aan den Rijn komen wonen volgen een participatieverklaringstraject. Dit traject is verplicht op grond van de Wet Inburgering. Hiermee tonen ze hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving aan en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.

Buitenlanders maken tijdens het traject op verschillende manieren kennis met vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarnaast worden er praktische thema's aan gekoppeld zoals bijvoorbeeld een budgetonderdeel. Voor de uitvoering van dit traject heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Tom in de buurt, BOOST en Alphen Beweegt.