• Wie geen computer heeft, moet bezoekers naar de betaalautomaat verwijzen.

    René de Leeuw

Parkeervergunningen

ALPHEN Op donderdag 7 juni bracht Peter Dobbe, voorzitter van de Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn de digitale aanvraag van bezoekerspassen door ouderen. onder de aandacht van de commissie Ruimtelijk Domein. „De gemeenteraad staat midden in de digitale wereld, maar veel oudere senioren daar geen toegang toe omdat zij geen PC, een smartphone en Digid hebben."

NIET MAKKELIJK „Voor hen is het digitaal aanvragen van een bezoekers parkeerpas onmogelijk", luidde het Dobbes samengevatte betoog. Hij vindt wel dat de gemeente Alphense senioren goed faciliteert waar het de aanvraag van parkeervergunningen betreft de, maar is namens de algemene seniorenbond bezorgd over de gevolgen voor seniore inwoners die verstoken zijn van digitale apparatuur, kennis en vaardigheden waardoor zij niet in staat zijn hun bezoekerspassen aan te vragen. „Het Rijksbeleid is dat senioren zo lang als mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen", maar volgens Dobbe wordt hen dat met digitale aanvraag van bezoekerspassen voor onder andere mantelzorgers niet makkelijk gemaakt.

MAATWERK „De oplossing is maatwerk", hield hij de commissie voor. „Maatwerk door naast de gedigitaliseerde bezoekersparkeervergunning onder strikte voorwaarden de oude, op naam gestelde bezoekers parkeerpas te handhaven."

De vragen van de Algemene Seniorenbond zijn Ank de Groot (RGL) „Uit het hart gegrepen."

Wethouder Gert-Jan Schotanus (NE) vindt dat de aanvraagprocedure goed is beschreven en verwijst de inspreker en de commissie naar de gemeentelijke website.