• cara yuan

Politie wapent senioren tegen babbeltrucs

ALPHEN Wijkagent Remco Nijland (Ridderveld) is de initiatiefnemer van een project dat beoogt Alphense senioren te wapenen tegen babbeltrucs met beroving als doel.

Op woensdag 6 december informeerde Nijland oudere bewoners van Swaenswijk over methoden die criminelen hiervoor hanteren.

Ruud Mooy

De belangstelling was groot: Sjaak van der Neut van de wijkvereniging Swaenswijk ontving woensdagmiddag in het wijkcentrum aan de Jongkindt Coninckstraat ruim veertig wijkbewoners. Collega-wijkagent in Swaenswijk, Dennis Noya, was aanwezig.

Remco Nijland over het begrip veiligheid: "Wij maken onderscheid tussen maatschappelijke en individuele veiligheid. Bij dit laatste gaat het vooral om wat jezelf voelt. Voorbeelden van bedreigingen die het veiligheidsgevoel aantasten: voorbereide woninginbraken, gelegenheidsinbraken, financiële criminaliteit, motorclubs, oplichters aan de deur, bewust afleiden op straat, zakkenrollers en pincodedieven."

De discussie concentreerde zich op voorbeelden van babbeltrucs en de kwetsbaarheid van ouderen. Om dit aanschouwelijk te maken was trainingsactrice Renske van Dijk uit Bodegraven ingeschakeld die samen met enkele Swaenswijkers uit de zaal diverse situaties uit de praktijk naspeelde. Durfals uit de zaal speelden de bewoners en Renske van Dijk, vermomd in verschillende outfits, belde aan met criminele bedoeling. Zo speelde de actrice dat zij veiligheidsadviseur was die de beveiliging van de woning wilde testen, politieagent met vragen over inbraak in de buurt, een Rode Kruis-medewerker die wilde telefoneren naar aanleiding van een ongeluk.

Een inwoonster van Swaenswijk vertelde over een eigen ervaring: "Bij mij werd aangebeld door een vrouw die beweerde dat zij door haar vriend uit huis was gegooid, geen telefoon had en vroeg of zij bij mij mocht bellen. Ik vertrouwde het niet en zei dat ik dat eerst met mijn man wilde bespreken. Toen zij dat hoorde ging zij snel weg en zag ik dat zij verderop in de straat door een auto werd opgehaald. Gelukkig heb ik haar niet binnengelaten."

Remco Nijland gaf beveiligingsadviezen waarmee kwetsbare ouderen zich kunnen wapenen tegen babbeltrucs, woninginbraken en beroving op straat:

"Kijk eerst wie aanbelt. Als er door onbekenden aangebeld wordt, spreek met jezelf af dat je niemand binnen laat en hou je daar aan. Als je de onbekende beller spreekt, via gesloten deur of een luik, blijf beleefd maar standvastig in je weigering. Bedenk van tevoren wat je gaat zeggen."

Andere adviezen van Nijland waren: "Besef dat legitimatiebewijzen vervalst kunnen zijn. Een echte politieagent draagt altijd een pistool. Bij afwezigheid 's avonds: hou de lichten aan die ook aan zijn als je thuis bent en informeer bij langdurige afwezigheid de buren.

Als bij pinnen iemand te dichtbij staat vraag dan of die afstand neemt of breek af voor je de code invoert. Kijk daarna van ver wat die persoon doet.Hou op straat lopend je tas aan de huizenkant."

Nijland benadrukt: "Geld is minder belangrijk dan je eigen lijf en leden dus in een gevaarlijke situatie werk mee maar kijk goed. Schroom niet, zodra mogelijk, de politie te bellen 0900-8844."