• RVD

Prinses Laurentien geeft startsein taalmaatje-project in PI Alphen

ALPHEN Prinses Laurentien bezocht maandag 14 mei de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn om het startsein te geven aan de samenwerking van de PI Alphen aan den Rijn met Stichting Lezen & Schrijven. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook veel gedetineerden kampen met een taalachterstand. PI Alphen gaat gedetineerden opleiden tot 'taalmaatje', zodat zij medegedetineerden met een taalachterstand kunnen helpen. Het is voor het eerst dat dit in Nederland op deze manier wordt gedaan.

In de PI Alphen krijgen gedetineerden met goede kennis van de Nederlandse taal een korte opleiding tot 'taalmaatje'. Daarnaast worden een aantal vrijwilligers van buiten de PI opgeleid tot taalmaatje. De onderwijzers van de PI Alphen zijn in april begonnen met het trainen van de 'taalmaatjes', zodat zij nu aan de slag kunnen met het ondersteunen van hun medegedetineerden op het gebied van taal.


AANPAK LAAGGELETTERDHEID In 2015 is Stichting Lezen & Schrijven een pilot gestart met vier PI's om laaggeletterdheid onder gedetineerden aan te pakken. Intussen werken 16 PI's aan de aanpak van laaggeletterdheid via het programma Taal voor het Leven van Stichting Lezen & Schrijven.
De PI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van delinquenten en zet zich in om hen voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij. De PI Alphen aan den Rijn
bestaat uit twee locaties, Eikenlaan en Maatschapslaan, en heeft plaats voor in totaal ongeveer 1.200 gedetineerde mannen. Naast gevangenisplaatsen is er op de locatie Maatschapslaan ook een Huis van Bewaring (HvB) en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV). Op de locatie Eikenlaan is eveneens een HvB gevestigd en zijn cellen aangewezen voor arrestanten.
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Wie niet goed kan lezen en schrijven, vindt minder snel een baan en heeft minder grip op geldzaken. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. www.lezenenschrijven.nl