• De SamenLoop van Alphen is de 200ste Nederlandse SamenLoop.

    Eigen foto

SamenLoop voor Hoop 2018

ALPHEN De SamenLoop voor Hoop Alphen 2018 begint zaterdag 26 mei met de openingsceremonie op het podium van 13.45 tot 14.10 uur. Met het evenement waarbij deelnemende teams 24 uur gaan wandelen wordt geld opgehaald voor KWF. De SamenLoop van Alphen is de 200ste Nederlandse SamenLoop voor Hoop en krijgt daarom ook extra aandacht van het KWF.

Voorafgaand aan de opening van editie 2018 van SamenLoop voor Hoop Alphen wordt om 13.45 uur het SamenLoopbankje uit 2016 onthuld. Het in mozaïek uitgevoerde bankje krijgt een permanente plek in Park Rijnstroom. Eregast Amber Visser begint de ceremonie met een toespraak. Daarna spreken KWF-bestuurder Sigrid Attema en burgemeester Liesbeth Spies. Ondertussen wordt elders in het park de grote vlam aangestoken door eregast Paul Jansen. Als de vlam aan is, zal burgemeester Spies de officiële openingshandeling verrichten door op de grote gong te slaan. De SamenLoop begint precies om 14.00 uur. De openingsronde van de SamenLoop voor Hoop Alphen 2018 wordt gelopen door de eregasten, burgemeester Spies en voorzitter Hans Warmerdam, gevolgd door de teamcaptains. Daarna gaan alle teams van start en gaat ook de braderie open. Voor de kinderen is er een kinderplein met allerlei activiteiten en voor hen is er ook een speciale kinderloop op zondagochtend van 10.00-11.00 uur. Voor de KinderLoop begint is er een warming-up. Kinderen kunnen zich inschrijven via de website www.samenloopvoorhoop.nl/alphen. Toestemming van ouders/verzorgers is noodzakelijk. Deelname kost 2 euro.

Er zijn optredens van Rock Vocals, Jong Arti, De meisjes met de wijsjes, het Castellumkoor, de Nostalgini's, Eelco met de Theaterband, No Harm, Murphey's Law, DJ Mister Groove, Kinderband, Then There Were Voices en Helemaal Top.

KAARSENCEREMONIE De kaarsenceremonie van 22.30-23.15 uur is vooral bedoeld om te gedenken. De kaarsenzakken hebben vaak een tekst of tekening en verlichten met hun waxinelichtjes de looppaden en de route tijdens de fakkelronde. Vanaf 22.30 uur loopt er per team één loper 'in de baan'. Alle andere aanwezige teamleden, eregasten en organisatoren nemen deel aan de ceremonie bij het podium. Om 22.30 uur worden de braderie, bar, catering en kassa gesloten. Direct hierna begint het officiële gedeelte van de Kaarsenceremonie op het podium. Sigrid Hattema, bestuurslid KWF kankerbestrijding, houdt een toespraak, leest Carla Bosman een gedicht voor en zingt Lisanne Spaander een aantal liederen. Om 22.56 uur is er één minuut stilte. Daarna lopen de eregasten naar de startboog en sluiten aan bij de teamcaptains die hen met fakkels opwachten om hen te begeleiden tijdens de fakkelronde die om 23.00 uur start. De kaarsenzakken zijn te koop à 5 euro bij de teams en Kringloop Alphen aan de Energieweg.

SLUITINGSCEREMONIE Zondag 27 mei is de afsluiting van de 24-uurs wandelestafette in Park Rijnstroom. Om 13.15 uur sluiten het Kinderplein en de catering. Ook wordt dan de grote vlam aangestoken. Rond 13.25 uur reikt team The Voice of Hope de grote prijzen uit van de SamenLoop loterij.

De Eregasten ontvangen om 13.40 uur een roos bij de lounge van de organisatoren en lopen vervolgens door een erehaag naar de startboog voor de slotronde van de eregasten en de organisatie. Vanaf het podium wordt om 13.59 uur de tijd afgeteld van 10 naar 0 seconden. Op het podium spreekt voorzitter Hans Warmerdam een dankwoord uit. Daarna wordt de voorlopige eindstand bekendgemaakt van de inzamelingsactie. De definitieve eindstand volgt later als al het geld binnen is.

Als laatste volgt een dankwoord van KWF kankerbestrijding door Ingrid van der Heijden. Er is een fraai '200ste keer' logo gemaakt door KWF kankerbestrijding, dat wordt gebruikt op banners en ander materiaal. Er zijn her en der in de gemeente spandoeken met het logo. Bij het grote podium worden tijdens het evenement de andere 199 SamenLopen onder de aandacht gebracht. Via de lokale organisatie worden persberichten inclusief 'de 200ste' onder de lokale en regionale media verspreid. Voorzitter van de Raad van Bestuur van KWF, Sigrid Attema, houdt een speech zowel tijdens de Openingsceremonie als tijdens de Kaarsenceremonie. De cheque met de voorlopige opbrengst wordt overhandigd aan de regiocoördinator van SamenLoop voor Hoop, Ingrid van der Heijden, tijdens de Slotceremonie. Wat doen we altijd? Onze organisatie staat al jaren als een huis onder leiding van voorzitter Hans Warmerdam en vicevoorzitter Ingrid Simmerman. Er lopen dit jaar vooralsnog 63 teams mee, waarvan de meeste ook een kraam op de grote gezellige braderie hebben en/of activiteiten verzorgen. Op het podium zijn naast de ceremoniën beide dagen ook veel uiteenlopende optredens. Er is een fraaie lounge met terras voor de catering van bezoekers, deelnemers en gasten. Hier is de grote bar en er zijn verschillende versnaperingen te koop. Het hele evenement wordt door de lokale omroep Studio Alphen voor het nageslacht vastgelegd, evenals door verschillende andere media. Wat is de SamenLoop voor Hoop? SamenLoop voor Hoop is een wandelestafette die 24 uur duurt. In dit etmaal maken teams in estafette op het parcours met z'n allen een lange wandeling. De estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. In de aanloop naar het evenement zamelen de teams (sponsor)geld in. Er worden in het hele land SamenLopen gehouden. De Alphense editie wordt sinds 2008 om de twee jaar gehouden en is in 2018 in Park Rijnstroom. Informatie staat op www.samenloopvoorhoop.nl/alphen en op facebook @SamenLoopAlphen. Teams voor SamenLoop voor Hoop Alphen 2018 kunnen zich nog aanmelden via hun teamcaptain op teams@samenloopalphen.nl. Er is altijd ruimte voor een compleet team, maar er is geen ruimte meer voor extra activiteiten en ook geen kraam meer beschikbaar op de braderie.