• Walter Planije

Vikingen veroveren Archeon

ALPHEN De Vikingen veroverden van 24 tot en met 27 augustus Archeon. Zij brachten handelswaar mee en verkochten dit op de Vikingmarkt. Met hun beruchte strijdbijlen, zwaarden en ander wapentuig verzorgden zij diverse demonstraties. Al hebben de Vikingen een verschrikkelijke reputatie in de vroege middeleeuwen, de Vikingen die in Archeon hun kamp opsloegen, waren daar met vredelievende bedoelingen en vertelden bezoekers graag over hun dagelijks leven. Natuurlijk gingen ze soms wel even met elkaar op de vuist (of zwaard, speer, bijl), want vechten zit ze nu eenmaal in het bloed.