ChristenUnie krijgt lijstnummer 7

ALPHEN De ChristenUnie in Alphen aan den Rijn kreeg vrijdag 9 februari lijstnummer 7. De volledige lijst van

kandidaten is te vinden op de website: https://alphenaandenrijn.christenunie.nl/page/45094

Lijstrekker is Michel du Chatinier, huidig wethouder Financiën en Sport. Als tweede staat fractievoorzitter Caroline Blom op de lijst, gevolgd door fractieleden Monique Romeijn en Siem Bak. Eerste nieuwkomer is Jonathan Venema, onlangs geïnstalleerd als commissielid.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor iedereen en heeft daarom kandidaten op de kieslijst uit alle dorpen van de gemeente. De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en investeert daarom in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in (godsdienst)vrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping, zegt de partij.

De ChristenUnie houdt de lijnen graag open om informatie met elkaar te delen, niet alleen met de achterban, maar ook in gesprekken met onder andere dorpsraden, verenigingen, sportclubs en in de pop-up-stores met inwoners die hun mening willen delen.

Tussen 10 februari en 21 maart kun iedereen met de partij in gesprek in de pop-up-stores in alle dorpen. En ook na de verkiezingen is de partij bereikbaar om met burgers in gesprek te gaan.