• Lokaal FNV Alphen hield een politiek debat in wijkgebouw Kerk en Zanen.

    Walter Planije

Geen vuurwerk tijdens eerste verkiezingsdebat

ALPHEN Lokaal FNV Alphen aan den Rijn e.o. organiseerde op 27 februari in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing (21 maart) een politiek debat in wijkgebouw Kerk en Zanen. Alle 11 raadsfracties waren uitgenodigd met elkaar en belangstellende burgers in debat te gaan. IJs den Hollander, voorzitter van FNV Lokaal Alphen, had samen met gespreksleider Marco van Kerkhoven (docent journalistiek), de regie van deze avond in handen.

Ruud Mooy

Strakke opzet en indeling beoogden een ordelijke discussie. Achter drie statafels de lijsttrekkers/woordvoerders van de partijen: een 'coalitietafel' met CDA (Verkleij), Nieuw Elan (De Jeu), D66 (Prins), Christen Unie (Du Chatinier), een 'midden' tafel met SGP (Goedegebuure), RijnGouweLokaal (de Groot), Beter Alphen (Verschuur) en een 'linkse' tafel met SP (Uittenbogaard), Groen Links (Van Zuylen) en Partij van de Arbeid (Wolters). Anouk Noordermeer (VVD) en Bernadette Wolters (PvdA) zijn de nieuwe lijsttrekkers in de Alphense Raad. Onno Uittenboogaard (SP) en Erik van Zuylen (Groen Links) vervingen hun lijsttrekkers.

Na een voorstelrondje, waarin de lokale politici ieder in 1 minuut hun belangrijkste ambitie naar voren brachten, werd gediscussieerd op basis van stellingen. Die betroffen de arbeidsmarkt: 'Gemeente doet te weinig voor creëren echte banen', het sociale domein: 'Gemeente heeft een onvoldoende sociale agenda' en leefbaarheid 'Hoe houden wij Alphen leefbaar'.

Ondanks dat meerdere partijen zich positief over de ontwikkeling van de lokale economie toonden kwamen ook aandachtpunten aan de orde: aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt, innovatie, omscholing 50 plussers naar maatwerk, betere arbeidsomstandigheden, verhouding echte banen/flexbanen en grotere bijdrage van ondernemers aan terugdringen werkloosheid 50 plussers.

Op het sociaal domein hadden de partijen meer zorgen en wensen. Enkele voorbeelden: betaalbare woningen voor jongeren (onder 500 euro), meer aandacht voor armoedebestrijding, adequate thuiszorg, juiste waardering mantelzorg en meer aandacht voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een fysieke of verstandelijke belemmering.

In de discussie over de vraag 'Hoe Alphen leefbaar te houden.' kwamen logischerwijs onderwerpen als armoedebestrijding, woningen voor jongeren en ouderenzorg weer terug. De partijen noemden onder andere beperking autoverkeer, bevoordelen fietsgebruik, beperking bestrijdingsmiddelen.

Maartje Noordermeer (19), lid Groen Links, wees op de moeilijke woonsituatie van jongeren die vanwege te hoge huren gedwongen zijn langer bij hun ouders of elders te wonen. Desgevraagd noemde zij een huur van ca 300/400 euro per maand redelijk.

De discussies tussen partijen waren gezapig. Er leken weinig diepgaande verschillen op inhoud te zijn, hooguit accentverschillen. Duidelijke keuzes ontbraken (nog?). 'Goed nadenken', 'goed bestuderen', 'goed bekijken' en 'gesprek aangaan' waren meest gehoorde uitspraken. Derhalve weinig vuurwerk.

Wil Verschuur (Beter Alphen) toonde wel enig emotie toen zij boos het panel verliet en in de zaal ging zitten. Zij had zich geërgerd aan de 'leugens en de onmogelijkheid om als kleine oppositiefractie haar standpunten over het voetlicht te brengen.' Zij vond dit illustratief voor de afgelopen 4 jaar: ,,Het was onmogelijk het bastion van de coalitie te doorbreken." Op aandringen van de gespreksleiders keerde zij na de pauze weer terug in het panel.