Nieuw Elan lanceert ideeënbox op website

ALPHEN Op de nieuwe website van Nieuw Elan staat sinds kort een ideeënbox. In deze box zitten geen ideeën van Nieuw Elan. Het is juist de bedoeling dat inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn hun ideeën in deze virtuele box stoppen.

Nieuw Elan heeft haar verkiezingsprogramma vooral op hoofdlijnen omschreven. Dat past bij de filosofie van de lokale partij: 'Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners'.

Een goede manier om signalen van inwoners te verzamelen is om naar 'de mensen' toe te gaan, vindt de partij. Maar dat kan ook met een online ideeënbox. Alle ideeën die door inwoners worden ingezonden, worden zorgvuldig gelezen en gewogen. Zijn er veel inwoners met eenzelfde idee, dan is duidelijk dat Nieuw Elan met zo'n idee aan de slag gaat. Maar Nieuw Elan is ook heel blij met een briljant idee waar verder niemand aan heeft gedacht.

Een idee indienen kan via de website www.nieuwelan.nl en de tab 'ideeënbox'. Na het invullen van naam en mailadres ikan het idee omschreven worden.