Verkiezingsbijeenkomst voor senioren

ALPHEN Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (de OSO) houdt maandag 5 maart van 19.45-22.30 uur een Verkiezingsbijeenkomst in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, met als onderwerp: 'Hoe seniorvriendelijk is uw politieke partij en daarmee de gemeente Alphen aan den Rijn?'

Inhoud bijeenkomst:

De OSO zal de aanwezige politici confronteren met hun standpunten over vijf speerpunten die bij een seniorvriendelijke partij/gemeente horen, te weten:

- Voldoende inkomen voor ouderen door de aanpak van de hoge ouderenwerkloosheid en een doelgericht lokaal armoedebeleid

- Integrale aandacht voor wonen en zorg zodat senioren daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen

- Een veilige gemeente door een integrale veiligheidsaanpak, genoeg voorzieningen en 'beschutte' wijken

- Digitalisering zonder uitsluiting en daarnaast behoud van het vangnet (papier en telefoon)

- Aandacht voor zingeving door activiteiten rond zingeving en ontmoeting.

Na deze confrontatie gaan de politici met elkaar in debat en krijgt het publiek de gelegenheid om te reageren.

De toegang is gratis voor leden van de ouderenorganisaties en belangstellenden.